Købsbetingelser

Aftaleindgåelse
 • Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver.

Afbud ved Personlig træning, kostvejledning og online forløb.
 • Afbud til sessionen/samtalen skal ske inden 24 timer før den pågældende session/samtale, ellers går den tabt.

 • Aflyses sessionen af Betinna Korfitz vil din session ikke gå tabt.

Afbud ved Camps og holdtræning
 • Ved afbud på Camps og holdtræning vil sessionen gå tabt.

 • Aflyses sessionen af Betinna Korfitz vil din session ikke gå tabt.

Betaling
 • Alle ydelser bliver faktureret gennem firmaet Korfitz Body Health, CVR nr. 38 71 41 71.

 • Det er muligt at aftale afdragsordninger for betaling.

 • Leveringsperioden på træningsprogrammer osv. er op til 7 dage.

 • Alle sessioner skal brugs inden for forløbets aktive periode. Der tages forbehold for ferie m.m. som skal nævnes inden opstart.

Priser
 •  Der tages forbehold for trykfejl på priser og tekst. 

Refundering
 • Afbryder klienten et forløb før dets udløb, bliver betalingen ikke refunderet.

 • Har klienten lavet en afdragsordning, og ønsker at stoppe forløbet i dets aktive periode, skal de resterende rater stadig betales.

 • Det er ikke muligt at videregive/sælge sit forløb til andre. Et forløb er personligt og kan kun benyttes af vedkommende som har købt et forløb.  

 • Ved under 5 tilmeldinger på Camp holdet, vil dine penge blive refunderet og holdet aflyst.

Forløb personlig træning og kostvejledning
 • En personlig træningstime har en varighed af 55-60 minutter.

 • Alle produkter (kost- og træningsplaner) må ikke benyttes til videresalg, eller deles med venner, familie eller lignende.

 • Det er tilladt at ringe eller skrive 24 timer i døgnet med spørgsmål vedrørende forløbet. Dog må det ikke forventes, at der svaret på usædvanlige tidspunkter af døgnet.

 • Betinna Korfitz må gerne kontakte dig.

 • I tilfælde af særlige omstændigheder, såsom Coronavirus, vil det så vidt muligt blive afholdt online.

Forløb camps
 • En træningstime har en varighed af 60 minutter.

 • I tilfælde af særlige omstændigheder, såsom Coronavirus, vil det så vidt muligt blive afholdt online.

 • Ved camps på abonnement har du mulighed for at træne selv i weekenden på aftalte tidspunkter. Dog kan der være enkelte weekender hvor det ikke er muligt.

 • Du har mulighed for at sætte dit abonnement i bero 3 uger årligt. Det skal gøres minimum 4 uger før. 

 • Abonnementet vil automatisk være på bero fra uge 27 til og med uge 32 samt i uge 52 og på helligdagene i julen. I disse uger kan man selvtræne på samme tidspunkt samt i weekenden på aftalte tidspunkter.

Opsigelse af camp på abonnement
 • Ved Camps på abonnement er der en bindingsperiode på 8 uger. Der er løbende måned + en måneds opsigelse. Opsigelsen skal ske skriftlig på mail@korfitzbodyhealth.dk

Skader/allergier
 • Det påkræves, at klienten oplyser omkring tidligere eller nuværende skader, samt andre relevante sygdomme, gener eller allergier.

 • Korfitz Body Health og Betinna Korfitz kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen. Al træning er på eget ansvar.